Skip to Content

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

1. Giriş

Öncelikle web sitemiz ve şirketimize gösterdiğiniz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş olarak, ("Biz", "bize" veya "Henkel"),  kişisel verilerinizin korunması bizim için büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Henkel olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“) kararlarına ve uygun düştüğü ölçüde Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR“) hükümlerine uyum sağlamak için gerekli her türlü tedbir ve aksiyonu alıyoruz.

Sizleri, işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin Henkel tarafından işlendiğini ve bunların nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Aynı zamanda sizleri, veri sahibi olarak ilgili haklarınızı nasıl kullanabileceğinize dair bilgilendireceğiz.

Bu Aydınlatma Metni’nde yapılan değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır. Bu, hangi verileri topladığımız ve bu verileri nasıl kullandığımız hakkında istediğiniz zaman bilgi alabilmenizi sağlar.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, Kullanılması ve İşlenmesi

Henkel, hizmetin sağlanması için gereken ve bu Aydınlatma Metni’nde de açıklandığı gibi veri işlemeden sorumlu taraftır.

Henkel, kişisel verileri öncelikle bu web sitesini kullanıcılara sunmak ve bu sitenin düzgün çalışmasını ve güvenliğini sağlamak için kullanır. Verilerin daha ileri düzeyde işlenmesi, yalnızca diğer yasal yükümlülükler veya izinler temelinde ya da ilgili kullanıcının Henkel'e onay vermesi halinde gerçekleştirilir.

Kullanıcılar web sitesini ziyaret ettiklerinde, Henkel otomatik olarak belirli verileri toplar ve depolar.  Bu verilere şunlar dahildir: İstenen içeriği (örneğin özellikle içerik, metinler, resimler ve ürün bilgileri ile indirme için sağlanan veri dosyaları vb.)  iletmek için ihtiyaç duyduğumuz ilgili son cihaza tahsis edilen IP adresi veya cihaz kimliği, kullanıcıların web sitesi bağlamındaki etkinliği, ilgili son cihazın türü, kullanılan tarayıcı türü ile birlikte kullanım tarihi ve zamanı.

Henkel bu bilgileri amacına aykırı kullanımı belirlemek ve takip etmek amacı ile en fazla 7 gün boyunca saklar.

Henkel, bu bilgileri aynı zamanda hizmet sunumunda, özelliklerinde ve işlevlerinde kullanmanın yanı sıra, genel yönetim görevlerinde de iyileştirmeler yapmak için kullanır.

Bunun yanı sıra, Henkel, yukarıda belirtilen amaçlar için artık ihtiyaç duyulmadığı anda gereksiz gecikme olmaksızın IP adresleri de dahil olmak üzere kullanım hakkındaki verileri siler veya anonimleştirir.

Verilerin işlenmesi ve kullanımı, (1) web sitesinin sağlanması için işlemenin gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri haklı kılan yasal hükümlere dayanmaktadır; veya (2) Henkel, web sitesinin işlevselliğini ve hatasız çalışmasını sağlamak ve geliştirmek ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanması konusunda büyük bir meşru menfaate sahiptir.

Toplanan verilerin alıcıları; sorumlu iç birimlerin üyeleri, Henkel'e bağlı diğer şirketler, dış hizmet sağlayıcıları (örneğin sağladıkları bu hizmet için gerekliyse hosting ve içerik yönetimi, pazarlama ajansları, diğer üçüncü taraf sağlayıcılar için), ilgili görev ve yetkilerinin ifasındaki yetkililer, örneğin kendi işlerine dair resmi bir talep olduğunda, ve bu Henkel'in haklarını korumak, uygulamak veya savunmak için gerekli olduğunda ve işe dair satış, birleşme veya kazanım gibi bir işlem olması durumunda Henkel şirketlerinin mevcut veya gelecek edinicilerini kapsayabilir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Diğer Amaçları

3.1. Bizimle İletişim / Tüketici İstek Tablosu

İletişim formumuz ile kimliğinizi ve/veya ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta vb. iletişim  bilgilerinizi sağlamış olabilirsiniz. Verilerinizi isteğinize cevap vermek amacıyla kullanacağız.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, talebinizi işlemek için işlemenin gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri haklı kılan yasal hükümlere ve/veya meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında daha uzun bir saklama süresine izin vermediyseniz, yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için gerekli olandan daha uzun olmayan veya herhangi bir yasal saklama yükümlülüğünün geçerli olması durumunda gerektiği süre ile verilerinizi saklayacağız.

3.2. Çekilişler

Web sitemizde zaman zaman sunduğumuz bir çekilişe katılırken iletişim bilgilerinizi ve adresinizi vermiş olabilirsiniz. Verilerinizi çekilişi gerçekleştirmek için kullanıyor olacağız.

Bu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilmediği veya ödüllerin dağıtımı veya çekilişin yürütülmesi için gerekli olmadığı müddetçe verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacağız.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, talebinizi çekilişin yapılması için işlemin gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri haklı kılan yasal hükümlere ve/veya meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında daha uzun bir saklama süresine izin vermediyseniz, yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için gerekli olandan daha uzun olmayan veya herhangi bir yasal saklama yükümlülüğünün geçerli olması durumunda gerektiği süre ile verilerinizi saklayacağız.

3.3. Ürün Testi

Ürün testlerine katılırken iletişim bilgilerinizi ve adresinizi vermiş olabilirsiniz. Verilerinizi ürün testini gerçekleştirmek amacıyla kullanıyor olacağız.

Bu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilmediği veya ürün testinin yapılması amacıyla gerekli olmadığı müddetçe verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacağız.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, ürün testinin yürütülmesi için işlemin gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri haklı kılan yasal hükümlere ve/veya meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında daha uzun bir saklama süresine izin vermediyseniz, yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için gerekli olandan daha uzun olmayan veya herhangi bir yasal saklama yükümlülüğünün geçerli olması durumunda gerektiği süre ile verilerinizi saklayacağız.

3.4. Web Semineri / Eğitim

Web seminerlerine veya eğitimlere katılırken e-posta adresiniz gibi iletişim bilgilerinizi vermiş olabilirsiniz. Verilerinizi web semineri veya eğitim sağlamak amacıyla kullanıyor olacağız.

Bu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilmediği veya web seminerini veya eğitimini yürütmek amacıyla gerekli olmadığı müddetçe verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacağız.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, size web semineri veya eğitim sağlamak için işlemenin gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri haklı kılan yasal hükümlere ve/veya meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında daha uzun bir saklama süresine izin vermediyseniz, yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için gerekli olandan daha uzun olmayan veya herhangi bir yasal saklama yükümlülüğünün geçerli olması durumunda gerektiği süre ile verilerinizi saklayacağız.

3.5. Anketler

Bir ankete katılırken e-posta adresiniz gibi iletişim bilgilerinizi vermiş olabilirsiniz. Verilerinizi anketi gerçekleştirmek için kullanıyor olacağız.

Bu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilmediği veya anketin yapılması amacıyla gerekli olmadığı müddetçe verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacağız.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, anketin yürütülmesi için işlemenin gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri haklı kılan yasal hükümlere ve/veya meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında daha uzun bir saklama süresine izin vermediyseniz, yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için gerekli olandan daha uzun olmayan veya herhangi bir yasal saklama yükümlülüğünün geçerli olması durumunda gerektiği süre ile verilerinizi saklayacağız.

3.6. Etkinlik Davetiyeleri

Zaman zaman web sitemizde kayıt gerektirebilen etkinlikler duyurabiliriz. Etkinliklerimizden birine kaydolursanız, adınız, adresiniz, iletişim bilgileriniz (telefon numarası ve e-posta adresi) gibi kayıt sırasında verdiğiniz kişisel verileri, yanı sıra etkinlik için gerekli diğer bilgileri (örn. davetli listesi, akreditasyon, giriş kontrolü, oda planlaması ve yemek servisini oluşturmak için) ve/veya size belirli bir etkinlik için davetiyenizi ve bilgilerinizi göndermek için gerekli bilgiler gibi verileri işleriz. Buna ek olarak, bilgilerinizi kötüye kullanımı tespit etmek ve yasal savunmamız için kullanabiliriz.

Bu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilmediği veya etkinliğin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli olmadığı müddetçe verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacağız.

Verilerin işlenmesi, bir etkinliğe kaydolmak ve katılmak için gerekli olduğunda veya sahtekarlığı önlemek veya etkili bir yasal savunmayı korumak için meşru bir menfaatimiz olduğu için kişisel verileri işlememize izin veren yasal hükümlere dayanmaktadır.

Örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında daha uzun bir saklama süresine izin vermediyseniz, yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için gerekli olandan daha uzun olmayan veya herhangi bir yasal saklama yükümlülüğünün geçerli olması durumunda gerektiği süre ile verilerinizi saklayacağız.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerinizin aktarımı ve/veya ifşası aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:

 • Kişisel veriler ceza kovuşturma makamlarına ve yanı sıra hizmetlerimizin yasa dışı veya kötüye kullanımının araştırılması için, gerektiği takdirde, zarar görmüş üçüncü şahıslara ifşa edilecektir  Ancak, bu sadece yasa dışı kullanım veya kötüye kullanım için belirli durumlar varsa gerçekleşir. Bu, hizmetlerimizin veya diğer sözleşmelerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları uygulamak veya gerekirse yasal iddialar öne sürmek, uygulamak veya savunmak görevi görürse bir ifşa daha gerçekleşebilir. İşleme sürecindeki meşru menfaatimiz, Sosyal Medya varlığımızın düzgün işleyişini korumak ve duruma göre yasal iddialar öne sürmek, uygulamak veya savunmaktır. Ayrıca yasa gereği bazı devlet kurumlarına bilgi vermemiz gerekmektedir. Bunlar cezai kovuşturma makamları, para cezası ile cezalandırılan idari kabahatleri kovuşturan kamu makamları ve vergi daireleridir. İşleme konusundaki meşru menfaatimiz,kötüye kullanımı önlemek, cezai suçları kovuşturmak ve yasal talepleri ileri sürmek, uygulamak veya savunmaktır.
 • Hizmetlerimizi yerine getirmek için, sözleşme ilişkileri kapsamında üçüncü taraf şirketlere ve harici servis sağlayıcılara güvenmeliyiz (“işleyici”). Bu tür işleyicilerin kategorileri kurumlar, yerine getirme hizmet sağlayıcıları, IT hizmet sağlayıcıları olabilir.
 • Bu tür durumlarda, daha fazla işlemenin yapılmasını sağlamak için bilgiler bu şirketlere veya bireysel kişilere ifşa edilecektir. Bu harici hizmet sağlayıcılarını dikkatli bir şekilde seçiyoruz ve gizliliğinizin korunduğundan emin olmak için bunları düzenli olarak inceliyoruz. İşleyicilerin verileri yalnızca bizim belirlediğimiz amaçlar doğrultusunda kullanmalarına izin verilir. İşleyiciler, bizimle yapılan sözleşmeler uyarınca verilerinizi yalnızca bu Aydınlatma Metni’ne ve bunun yanı sıra veri korumaya ilişkin Avrupa ve Türk yasalarına uygun olarak ele almakla yükümlüdürler.
 • Yukarıda açıklanan olası transferler çerçevesinde, talimatlara bağlı üçüncü tarafın verileri Türkiye dışındaki devletlerde işleyebilmesi söz konusu olabilir.
 • Kurul tarafından güvenli ülke olarak kabul edilmeyen bir ülkeye (yeterli koruma seviyesine sahip ülkeler) her türlü veri ifşası, yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak gerçekleştirilir. AB Komisyonu veya Kurul’un , üçüncü bir ülkenin yeterli düzeyde veri koruması sağladığını beyan etmediği durumda, verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını sağlamak için yeterli garantiyi sağlayacağız. Bu amaçla, işleyici ile Kurul tarafından yayınlanan ve gerekli standart sözleşme maddelerini içeren bir veri aktarım anlaşması sonuçlandırılabilir.
 • İşimizin geliştirilmesi sürecinde, Henkel'in yasal şeklini değiştirerek, iştirakleri, şirket bölümlerini veya şirketin bir kısmını kurarak, satın alarak veya satarak yapısının değişmesi mümkündür. Bu tür işlemlerde, müşteri bilgileri, aktarılan işin bir kısmı ile birlikte iletilir. Bu kapsamda, kişisel verilerin üçüncü taraflara açıklanmasının, bu Aydınlatma Metni ve geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak gerçekleştirildiğinden emin oluruz. Kişisel verilerin bu şekilde aktarılması, şirketimizin yapısını gerektiğinde ekonomik ve yasal koşullara uyarlamak için meşru bir menfaatle haklı gösterilebilir.

Adobe Analytics

"İzin vermeniz koşuluyla bu web sitesi, Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus,

Saggart, Dublin 24, İrlanda) ("Adobe") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Adobe Analytics'i kullanır.

Bu amaçla cihazınıza bir çerez yüklenir. Bu çerez, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek, ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla tarayıcı ve

cihaz bilgileri, IP adresiniz, ziyaret edilen web siteleri ve sunucu talebinin tarihi ve saati gibi verileri, web sitesi etkinliğine ve diğer servisleri de internet kullanımı ve web sitesi sağlayıcısına sağlayacaktır.

Adobe (denetleyici olarak), verilerinizi profil oluşturma ve verilerinizin hakkınızda toplanan diğer verilerle bağlantı kurma (örn. Adobe Hesabınız aracılığıyla) gibi herhangi bir amaçla kullanabilir.

Web sitesini kullanımınızla ilgili çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil), Birleşik Krallık'taki sunuculara iletilecek ve Adobe tarafından işlenecektir. Bu üçüncü ülke veri aktarımı için, standart sözleşme maddeleriyle yeterli

düzeyde veri koruması sağlanır. Madde. 46 GDPR, Avrupa Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararı bekleyen (Madde 45 GDPR) IP anonimleştirmeyi etkinleştirdik; bu, IP adresi Adobe tarafından alındığında IP adresinin son sekizlisinin

(son kısım) hemen gizlendiği anlamına gelir. Bu anonimleştirme, IP adresinin herhangi bir şekilde işlenmesinden önce gerçekleştirilir. İstatistiksel analiz amacıyla yalnızca yaklaşık bir konum mevcut olacaktır. Coğrafi aramadan sonra, Analytics'teki her yerde IP adresleri gizlenir ve yerine :: X.X.X.X gelir.

Henkel web sitesinde tanımlama bilgilerine izin vererek, yukarıda belirtilen verilerin kullanımını ve Adobe tarafından daha önce açıklanan işlemeyi kabul etmiş olursunuz.

Veri toplamaya itiraz:

Web sitemizdeki "Çerez ayarları"nda "Çerezler" altında çerezleri devre dışı bırakarak, onayınızı istediğiniz zaman gelecekte etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Genel olarak tanımlama bilgilerinin kullanılmasını kabul ediyorsanız, ancak Adobe Analytics tanımlama bilgilerinin kullanımından rahatsızsanız, bu bağlantıyı (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) takip edebilir ve Adobe Analytics'in veri toplamasını ve kullanımını (çerezler ve IP adresi) devre dışı bırakın."

5. Çerezler, Pikseller, Parmak İzleri ve Benzeri Teknolojiler

Bu web sitesi çerezleri ve benzeri teknolojileri kullanır. Çerezler, tarayıcınız tarafından cihazınızın sabit diskinde geçici olarak saklanan ve web sitemizi kullanmak için gerekli olan küçük veri birimleridir. Bir çerez genellikle rastgele oluşturulmuş bir sayı olan ve cihazınızda saklanan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. Bunların bazılarının süresi web sitenizin oturumunun sonunda dolar; diğerleri daha uzun süre cihazınızda kalır. Teknik olarak gerekli çerezler otomatik olarak kullanılacaktır. Diğer çerezler (veya benzer teknolojiler) yalnızca önceden onayınıza bağlı olarak uygulanacaktır.

Farklı çerez türleri vardır. Birinci taraf çerezleri, ziyaret edilen web sitesi tarafından yerleştirilen çerezlerdir ve sadece o site tarafından okunabilirler. Üçüncü taraf çerezleri, çeşitli hizmetler için kullandığımız diğer kuruluşlar tarafından yerleştirilen çerezlerdir. Örneğin, web sitemizde neyin beğenilip  neyin beğenilmediğini bize bildirmek için çerezleri bizim adımıza yerleştiren harici analitik hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz. Ayrıca, ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi, örneğin YouTube'dan gömülü içerik içerebilir ve bu da kendi çerezlerini ayarlayabilir.

Bir piksel genellikle IP adresi, tarayıcı türü, erişim süresi veya içeriği kişiselleştirmek veya taramayı daha verimli ve kolay hale getirmek amacıyla önceden ayarlanmış çerezler gibi verileri toplamak için web sitesine yerleştirilen 1 piksel x 1 piksel şeffaf görsel kadardır. Pikseller çerezleri oluşturduğu ve yönettiğinden, genellikle çerezler ile birlikte kullanılırlar.

Onay vermeniz halinde, web sitesi cihazın işletim sistemi, tarayıcısı, dili, yüklü yazı tipleri, IP adresi, eklentileri ile ilgili verileri ve daha fazla bilgi toplayacaktır. Bu şekilde, bir cihaz kullanıcı ile alakalı pazarlama amaçları için yeniden tanımlanabilir.

Web sitemiz tarafından kullanılan Çerezler ve diğer teknolojiler ve bunların amaçları hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizde "Çerezler", “Tanımlama Bilgileri” ve/veya "Çerez Politikası" ve "Çerez / Tanımlama Bilgileri Ayarları" başlıkları altında bulabilirsiniz. Orada, ilgili çerez ayarını devre dışı bırakarak izninizi, gelecekte de geçerli olmak üzere, istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Tercihiniz, tarayıcı ve cihaz için adlandırılmış alan adı için belirlenmektedir. Bu nedenle, web sitemizi evde ve işte veya farklı tarayıcılarla ziyaret ederseniz, her cihaz veya tarayıcı için veri depolamayı reddetmeniz gerekmektedir.

6. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Herhangi bir zamanda, verilerinize erişim hakkına sahip olabilirsiniz. Ek olarak, ilgili gerekliliklerin karşılanması şartıyla, 6698 Sayılı Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklarınız ile aşağıda belirtilen hakları ileri sürebilirsiniz:

 • Düzeltme hakkı
 • Silme hakkı
 • İşlemenin kısıtlanması hakkı
 • Bir üst veri koruma denetim kurumuna şikayette bulunma hakkı
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kanun kapsamında ve burada belirtilmiş olan haklarınız dahilinde, kişisel verilerinize ilişkin tüm istek, şikayet ve önerilerinizi kimliğinizi doğrulayan belgeler ve dilekçeniz ile birlikte aşağıdaki kurumsal adresimize gönderebilirsiniz ya da firmamızın kayıtlı turkhenkel@hs01.kep.tr e-posta adresine onaylı e-imza kullanarak gönderebilirsiniz.

Adres:

TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No: 8 Buyaka İki Sitesi C Blok, Kat 10-14 Tepeüstü Ümraniye 34771, İstanbul TÜRKİYE