*Önemli Uyarı: Kullanılan bakım etiketi sembolleri Ginetex'e ait tescilli ticari markalardır. Bu simgelerin herhangi bir şekilde kullanılması Ginetex'ten izin alınmasını gerektirir.

Daha fazla bilgi için: http://www.ginetex.net